موزیک و دانلود ورود

Music and Song should be less than 10 MB

Your song and music must have a good cover

آهنگ و موزیک باید مجاز و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باید باشد

آهنگ و موزیک باید کمتر از 10 مگابایت باشد

آهنگ و موزیک شما باید دارای یک کاور مناسب باشد

آهنگ و موزیک سیاسی از روی سایت حذف خواهد شد

آهنگ هایی که در متن ترانه آن از کلمات رکیک استفاده شده باشد از روی سایت حذف خواهند شد